หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสา สมัครเกษตรด้านบัญชี เรื่อง”รู้บทบาท รู้หน้าที่ครูบัญชีชี้ทางความพอเพียง” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาสา สมัครเกษตรกรด้านบัญชี เรื่อง”รู้บทบาท รู้หน้าที่ครูบัญชีชี้ทางความพอเพียง” เพื่อให้การดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของครูบัญชีอาสาเป็นไปในทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรบรรยาย พิเศษในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจถดถอย ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง” และนางพจนารถ เกษประคอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ“บทบาท หน้าที่ และภารกิจของครูบัญชี” โดยมีผู้เข้าอบรมคือครูบัญชีจาก 52 ตำบล รวมทั้งสิ้นจำนวน 210 คน
t20081223160655_6549.jpg
t20081223160655_6550.jpg
t20081223160652_6552.jpg
t20081223160651_6553.jpg
t20081223160648_6555.jpg
t20081223160647_6556.jpg
t20081223160643_6558.jpg
t20081223160642_6559.jpg
t20081223160640_6561.jpg
t20081223160639_6562.jpg
t20081223160637_6564.jpg
t20081223160636_6565.jpg
t20081223160633_6567.jpg
t20081223160632_6568.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888