หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 และ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ทรงติดตามงานโครงการ พระราชดำริเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทรงรับฟังการบรรยาย สรุปผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จากกรรมการสหกรณ์นักเรียนและครู ที่รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทอดพระเนตรสมุดบัญชีและมี พระราชกระแสรับสั่งกับผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ดังนี้ องค์ที่ 1 "ให้จัดทำกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล ให้คำแนะนำต่อไป" องค์ที่ 2 "...ให้สอนการทำบัญชีในแต่ละกิจกรรม...มีคู่มือให้เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้...เด็กที่ผ่านการสอนบัญชีจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน...สามารถ เป็นต้นแบบ เป็นผู้นำในการทำบัญชีกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับมัธยมได้ดี" การนี้ นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพิบูลย์ บุญสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นางสาวสดศรี พันธุ์วิไล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก และ นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบัญชีตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
t20081222165139_6487.jpg
t20081222165141_6488.jpg
t20081222165135_6490.jpg
t20081222165134_6491.jpg
t20081222165131_6493.jpg
t20081222165130_6494.jpg
t20081222165127_6496.jpg
t20081222165126_6497.jpg
t20081222165124_6499.jpg
t20081222165123_6500.jpg
t20081222165121_6502.jpg
t20081222165120_6503.jpg
t20081222165118_6505.jpg
t20081222165118_6506.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888