หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นราธิวาส ซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีปี 2552
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส จัดอบรมหลักสูตร "เสริมสร้าง ทักษะและความพร้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี" สำหรับอาสาสมัคร เกษตรกรด้านบัญชี(ครูบัญชี)ใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอก โรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 16 และ 18 ธันวาคม 2551 นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร "เสริมสร้างทักษะและความพร้อม อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี" สำหรับอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี(ครูบัญชี)ใหม่ การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสอนบัญชีให้แก่ เกษตรกรด้านบัญชี และนำไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร การสร้างเครือข่าย และการติดตามการจัดทำบัญชี ทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 231 คน
t20081222163353_6456.gif
t20081222163353_6457.gif
t20081222163351_6459.gif
t20081222163350_6460.gif
t20081222163348_6462.gif
t20081222163347_6463.gif
t20081222163346_6465.gif
t20081222163345_6466.gif

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888