หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 และ สตส.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา
นางสาวฉวีวรรณ เลียววิจักขณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ บ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนางสุภชาดา เจียรนัยกูร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรม ในโอกาสนี้ได้มอบเอกสิทธิ์ที่ดิน สปก.4-01 จำนวน 25 ราย พร้อมทั้งมอบกระบือให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 25 รายๆละ 1 ตัว หลังจากนั้นประธานในพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ไถนา หว่านข้าว เกี่ยวข้าว นวดข้าว การฝึกควายไถนา และเยี่ยมชมนิทรรศการคลินิกบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ โดยได้รับการต้อนรับจากบุคลากรสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ คลินิกบัญชีได้รับความสนใจจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก
t20081222152415_6363.jpg
t20081222152413_6364.jpg
t20081222152410_6366.jpg
t20081222152409_6367.jpg
t20081222152406_6369.jpg
t20081222152804_6370.jpg
t20081222152403_6372.jpg
t20081222152404_6373.jpg
t20081222152400_6375.jpg
t20081222152401_6376.jpg
t20081222152358_6378.jpg
t20081222152353_6379.jpg
t20081222152350_6381.jpg
t20081222152349_6382.jpg
t20081222152347_6384.jpg
t20081222152346_6385.jpg
t20081222152342_6387.jpg
t20081222152343_6388.jpg
t20081222152740_6390.jpg
t20081222152739_6391.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888