หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ ...สอนแนะบัญชีในงาน "จังหวัดเคลื่อนที่"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดศรีวารีน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 จังหวัดสมุทรปราการ มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการเข้าถึงประชาชนและคาราวานแก้จน โดยมีนายขวัญชัย วงศ์นิติกร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงาน การนี้นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมให้บริการความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ บัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับ ความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
t20081222134115_6239.jpg
t20081222134115_6240.jpg
t20081222134113_6242.jpg
t20081222134112_6243.jpg
t20081222134110_6245.jpg
t20081222134110_6246.jpg
t20081222134108_6248.jpg
t20081222134108_6249.jpg
t20081222134105_6251.jpg
t20081222134105_6252.jpg
t20081222134103_6254.jpg
t20081222134103_6255.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888