หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ระดับชาติ
นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลทางการเงิน ของสหกรณ์ระดับชาติ (National Co-Op Financial Hub) เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์โดยระบบ Online และเพื่อรองรับ การปรับบทบาทภารกิจใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการกำกับแนะนำ และเตือนภัยทางการเงินให้กับสหกรณ์ได้อย่างทันท่วงทีในอนาคต โดย นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และข้าราชการส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัดเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กมเลศน์ สันติเวชกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย และรองศาสตราจารย์หม่อมหลวงสาวิกา อุณหนันท์ ได้ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ แนวทางในการดำเนินการศูนย์ข้อมูลฯดังกล่าว ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551
t20081219161123_6207.jpg
t20081219161123_6208.jpg
t20081219161119_6210.jpg
t20081219161118_6211.jpg
t20081219161117_6213.jpg
t20081219161116_6214.jpg
t20081219161114_6216.jpg
t20081219161114_6217.jpg
t20081219161111_6219.jpg
t20081219161111_6220.jpg
t20081219161110_6222.jpg
t20081219161110_6223.jpg
t20081219161107_6225.jpg
t20081219161107_6226.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888