หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.10 จัดอบรม ระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร V. 2
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 นางพัชรี รักเรียนรบ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ระบบบัญชี แยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 (Web Edition) จัดโดยกลุ่ม พัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 (Web Edition) สามารถติดตั้งโปรแกรม ได้อย่างถูกต้อง สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จำนวน 28 คน ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
t20081219140450_6145.jpg
t20081219140449_6146.jpg
t20081219140446_6148.jpg
t20081219140445_6149.jpg
t20081219140444_6151.jpg
t20081219140443_6152.jpg
t20081219140442_6154.jpg
t20081219140441_6155.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888