หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ชลบุรี...นำบัญชี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกรุ หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 จังหวัดชลบุรี มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการเข้าถึงประชาชนและคาราวานแก้จน โดยมีนายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน การนี้นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมให้บริการความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รายรับ -รายจ่ายในครัวเรือน แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจ จากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888