หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เชียงใหม่ จัดอบรมบัญชีครัวเรือนให้กับเยาวชน
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดอบรม "บัญชีครัวเรือน" ให้กับเยาวชนในโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี ด้วยบัญชีผูกใจสายใยรักครัวเรือน” ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลต้นผึ้ง อำเภอแม่ริม และโรงเรียนบ้านบ่อหิน ตำบลบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการอบรมเยาวชนดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในโรงเรียนได้รู้จักการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สร้างวินัยให้กับตนเองและขยายผลไปสู่ครอบครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดจัดอบรมให้กับเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลต้นผึ้ง อำเภอแม่ริม และโรงเรียนบ้านบ่อหิน ตำบลบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจและเข้าร่วม โครงการอบรมเยาวชนในโรงเรียนตามโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี ด้วยบัญชีผูกใจสายใยรักครัวเรือน” จำนวน 93 โรงเรียน ซึ่งสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ได้จัดการอบรมให้กับเยาวชนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 15 โรงเรียน มีนักเรียน ได้รับการอบรม 2,890 คน
t20081217124457_6047.jpg
t20081217124457_6048.jpg
t20081217124455_6050.jpg
t20081217124454_6051.jpg
t20081217124453_6053.jpg
t20081217124452_6054.jpg
t20081217124451_6056.jpg
t20081217124450_6057.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888