หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เชียงราย จัดอบรมหลักสูตร "โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี"
นางสุนีย์ พิทักษ์วาปี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร "โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี" ณ โรงแรมแสนภู เพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีในครัวเรือน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและสอนแนะให้แก่ เกษตรกรเครือข่าย เยาวชนในสถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จำนวน 60 คน
t20081216150557_5954.gif
t20081216150556_5955.gif
t20081216150555_5957.gif
t20081216150554_5958.gif
t20081216150552_5960.gif
t20081216150552_5961.gif
t20081216150550_5963.gif
t20081216150550_5964.gif

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888