หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.2 จัดประชุม "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2552"
นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ณ โรงแรมรอแยลฮิลล์ รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์สปา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2551 การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดจากผู้เข้าประชุม ในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการซึ่งได้มีการ ทดสอบการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และข้าราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 1 และในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 รวมจำนวน 90 คน
t20081216135856_5892.jpg
t20081216135857_5893.jpg
t20081216135853_5895.jpg
t20081216135852_5896.jpg
t20081216135850_5898.jpg
t20081216135850_5899.jpg
t20081216135848_5901.jpg
t20081216135847_5902.jpg
t20081216135846_5904.jpg
t20081216135845_5905.jpg
t20081216135844_5907.jpg
t20081216135844_5908.jpg
t20081216135840_5910.jpg
t20081216135840_5911.jpg
t20081216135838_5913.jpg
t20081216135837_5914.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888