หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการt20080326112752_68.jpg
นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ทำข้อตกลงร่วมกับสถาบันเกษตรกร ในโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี แก่เกษตรกรไทย ถ่ายทอดความรู้บัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้หนี้สิน รู้ต้นทุนกำไรจากการประกอบอาชีพทำให้มีวินัยทางการเงินมากขึ้น โดยมีสหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางกะทูนพัฒนา จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัชฎาภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต เห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก ให้สมาชิกผู้กู้ทุกรายต้องทำบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือนและ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามแบบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลการบันทึกบัญชี มาประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อของสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต่อไปอีกว่า บัญชีเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือทางธุรกิจของสหกรณ์และเป็นกระจกเงาในการสร้างรากฐานสำคัญให้กับสหกรณ์ ก่อให้เกิดการสร้างวินัยทางเศรษฐกิจการเงิน แก่สมาชิกอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงต้องการให้ทุกสหกรณ์ เห็นประโยชน์ของการ บันทึกบัญชีครัวเรือน สมาชิกสหกรณ์จะได้ใช้เงินอย่างระมัดระวัง มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการใช้เงินมากขึ้น จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินสหกรณ์ จะมีเงินฝากกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องการรณรงค์ให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการให้สินเชื่ออย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น นำบัญชีใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาประกอบการกู้เงิน โดยมอบให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไปให้คำแนะนำ และชี้แจงให้สหกรณ์เพิ่มระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกโดยในการกู้เงินของสมาชิกจะต้องจัดทำบัญชีครัวเรือนต่อเนื่อง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet แนะเกษตรกรทำบัญชี เพิ่มเงินออมในครัวเรือน ป้องกันความเสี่ยงในอาชีพ ต้านวิกฤติ
news_bullet เสวนา เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา
news_bullet งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
news_bullet สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ
news_bullet แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss"
news_bullet ขอบคุณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ...GL2
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 763 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888