หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

แนวทางการพัฒนาตนเอง
"..กลุ่มต้องประชุมแบ่งงานกันในระหว่างสมาชิกให้ชัดเจน..และให้ถือเป็นข้อตกลงที่สมาชิกต้องปฏิบัติ.. ..ในเรื่องการจัดทำบัญชีกลุ่มฯนั้น..ก็ได้รับคำแนะนำจากคุณศิริพร สิงหรัตน์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี..ทำให้เราเข้าใจในเรื่องต้นทุนสินค้า..และรู้จักวางแผนการทำธุรกิจของกลุ่ม..มากขึ้น.." เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 นายเฉลิมพล เอี่ยมจุฬา ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน พร้อมคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนกลุ่ม "วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านเนินไฮ" เลขที่ 71/1 หมู่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ปลาส้ม ปลาร้า แหนมซี่โครงหมู หมูส้ม แหนมปลา ฯลฯ โดยมีนางสำรวย สำนักวิชา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ดังกล่าวให้การต้อนรับ "ปัจจุบันกลุ่มฯมีสมาชิก 15 คน มีการแบ่งงานกันทำที่ชัดเจน..เรื่องการจัดทำบัญชีกลุ่มฯนั้น ปีนี้ทางคุณศิริพรฯ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี..ได้เข้ามาแนะนำการจัดทำบัญชี..เมื่อเข้าใจแล้ว..ก็ง่ายขึ้น..เป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจฯของเราด้วย.." นางสำรวยฯ กล่าว
t20081216134600_5861.jpg
t20081216134559_5862.jpg
t20081216134556_5864.jpg
t20081216134555_5865.jpg
t20081216134546_5867.jpg
t20081216134545_5868.jpg
t20081216134539_5870.jpg
t20081216134538_5871.jpg
t20081216134536_5873.jpg
t20081216134536_5874.jpg
t20081216134534_5876.jpg
t20081216134533_5877.jpg
t20081216134531_5879.jpg
t20081216134530_5880.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888