หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

CFSAWS : ss นวัตกรรมการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2551นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2551 รางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 พิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม / เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2551 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ หรือสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงาน ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นการเชิดชู หน่วยงานที่ได้ทุ่มเทพัฒนาและปรับปรุงงานบริการเพื่อประชาชนและองค์กรของตน อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการที่จะพัฒนาให้ก้าวไปสู่ระดับมาตรฐาน ของการบริการเพื่อประชาชน โดยมี นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลฯ การนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2551 ประเภทนวัตกรรมการให้บริการสำหรับกระบวนงานการพัฒนาระบบ เตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร : CFSAWS : ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning System : Set Standard)

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888