หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

พะเยา จัดสัมมนา เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2552นางอรพินทร์ ปรัชญาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา วิสาหกิจชุมชนปี 2552 ณ ห้องประชุมสัมมนาโรงแรมภูทองเพลส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้เล็งเห็น ความสำคัญในการจัดทำบัญชีเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเปิดโอกาส ให้วิสาหกิจชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยผู้เข้าสัมมนาเป็นคณะกรรมการดำเนินการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จังหวัดพะเยา 19 แห่ง จำนวน 51 คน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888