หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

มุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี"นางสาวนันทนา ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี" ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการจัดทำบัญชี รับ - จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปสอนแนะให้แก่เกษตรกรเครือข่าย เยาวชนในสถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจำนวน 90 คน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888