หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552
นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางและ แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 โดยมีนายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมเป็นผู้แทน จากสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 125 คน การนี้ นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ที่ประชุม ทราบด้วย
t20081209162737_5764.jpg
t20081209162734_5765.jpg
t20081209162732_5767.jpg
t20081209162731_5768.jpg
t20081209162729_5770.jpg
t20081209162729_5771.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888