หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ประจวบคีรีขันธ์ สอนแนะบัญชีครัวเรือนให้กับเยาวชน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ นำ "บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง" สู่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล บางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาล บางสะพานน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย เพื่อให้เยาวชนรู้จักการจัดทำบัญชี เป็นการสร้าง วินัยทางการเงินให้แก่ตนเองและขยายผลการจัดทำบัญชีไปยังครอบครัว โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำสมุดบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง ไปสอนแนะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 320 คน
t20081208142545_5702.jpg
t20081208142544_5703.jpg
t20081208142541_5705.jpg
t20081208142541_5706.jpg
t20081208142538_5708.jpg
t20081208142538_5709.jpg
t20081208142536_5711.jpg
t20081208142536_5712.jpg
t20081208142533_5714.jpg
t20081208142533_5715.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888