หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เพชรบูรณ์ จัดสัมมนาเรื่อง "อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีกับการพัฒนาเครือข่าย"นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีกับการพัฒนา เครือข่าย" ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นตัวแทนครูบัญชี เกษตรกรอาสาระดับอำเภอ ได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลการจัดทำบัญชีสู่ชุมชนได้ อย่างต่อเนื่อง สร้างชุมชนคนทำบัญชีในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป ผู้เข้าสัมมนา ประกอบด้วยตัวแทนครูบัญชีเกษตรกรอาสาระดับดับอำเภอ ทั้งสิ้น 16 คน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888