หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

นราธิวาส ขับเคลื่อนบัญชีครัวเรือนสู่เยาวชนไทยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง ภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้รู้จักการจดบัญชีรับ – จ่าย ฝึกวินัยทางด้านการเงิน รู้จักประหยัด อดออมและใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 การนี้ นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 600 คน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888