หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ขอนแก่น จัดอบรมบัญชีครัวเรือนให้กับเยาวชน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้ ความเข้าใจ การทำบัญชีรายบุคคล” ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี แก่เกษตรกรไทย ให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม และโรงเรียนแวงน้อยศึกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การติดตามประเมินผล และรวบรวมผลการบันทึกบัญชีเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงประโยชน์ ของการจัดทำบัญชีและสามารถใช้บัญชีเป็นเครื่องมือควบคุมวินัยทางการเงิน ในครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จำนวน 150 คน และโรงเรียนแวงน้อยศึกษา จำนวน 365 คน
t20081208105851_5566.jpg
t20081208105851_5567.jpg
t20081208105849_5569.jpg
t20081208105848_5570.jpg
t20081208105846_5572.jpg
t20081208105845_5573.jpg
t20081208105843_5575.jpg
t20081208105842_5576.jpg
t20081208105840_5578.jpg
t20081208105839_5579.jpg
t20081208105836_5581.jpg
t20081208105836_5582.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888