หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรม "การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1"
นางสมพร พุฒวันเพ็ญ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1" จัดโดยสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ภาคเอกชนและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและโปรแกรม ระบบบัญชี สามารถใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 ตลอดจนสามารถสอนแนะและให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ได้ การอบรมหลักสูตร ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2551 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2551
t20081208104958_5538.jpg
t20081208104955_5539.jpg
t20081208104952_5541.jpg
t20081208104951_5542.jpg
t20081208104949_5544.jpg
t20081208104948_5545.jpg
t20081208104946_5547.jpg
t20081208104946_5548.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888