หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เปิดกระปุก...ออมเงินสร้างภูมิคุ้มกัน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 สมาชิกเงินออมนำโดย นางพัชรี รักเรียนรบ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 นางบุญพาสน์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและมาตรฐาน และบุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ได้ทำการเปิดกระปุกออมสิน ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิ คุ้มกันเพื่ออนาคต" โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด มาให้บริการรับเงินฝากจากสมาชิกโดยตรง ณ ห้องสมุดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชี สหกรณ์มีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการออมเงินและบริหาร การใช้จ่ายเงินให้เพียงพอกับรายได้ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิตราชการ และหลังเกษียณอายุราชการ
t20081204142229_5473.jpg
t20081204142228_5474.jpg
t20081204142225_5476.jpg
t20081204142224_5477.jpg
t20081204142216_5479.jpg
t20081204142216_5480.jpg
t20081204142212_5482.jpg
t20081204142212_5483.jpg
t20081204142209_5485.jpg
t20081204142208_5486.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888