หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เชียงใหม่ อบรมหลักสูตร พัฒนาวิทยากรขยายผลในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่ นำโดยนางพัทธนันท์ พันธุ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาวิทยากรขยายผลในศูนย์เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน” เพื่อเพิ่มทักษะในการสอน การบรรยาย และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านศิลปะการถ่ายทอดความรู้ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกร ในเครือข่ายศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนทั่วไป ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการ และพนักงานราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรควิช อินทร์วงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย และในวันเดียวกันได้จัดให้มีการแข่งขัน กีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหน่วยงานและส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของบุคลากร ภายใต้โครงการ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี ณ โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท สปาแอนด์สปอร์ตคลับ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
t20081204134625_5441.jpg
t20081204134624_5442.jpg
t20081204134622_5444.jpg
t20081204134621_5445.jpg
t20081204134617_5447.jpg
t20081204134616_5448.jpg
t20081204134614_5450.jpg
t20081204134613_5451.jpg
t20081204134610_5453.jpg
t20081204134610_5454.jpg
t20081204134606_5456.jpg
t20081204134605_5457.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888