หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย นำบัญชีครัวเรือนร่วมงาน "โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา"
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 นายจักรี สุจริตธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ คณะเข้าร่วมในการเปิดงาน "โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณพื้นที่โครงการตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโดยภายในงานจัดให้มีการสาธิตฝึกการใช้ ควายไถนาและการไถคราดในแปลงสาธิต รวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและ วางแผนการประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
t20081203164325_5348.jpg
t20081203164324_5349.jpg
t20081203164322_5351.jpg
t20081203164321_5352.jpg
t20081203164319_5354.jpg
t20081203164318_5355.jpg
t20081203164317_5357.jpg
t20081203164316_5358.jpg
t20081203164314_5360.jpg
t20081203164313_5361.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888