หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เชียงใหม่...นำบัญชีร่วมงาน ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายชาญชัย ศรีคงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2551 โดยมีนายสมชาย วงค์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ การนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ รวมถึงบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนรวมถึงได้อยู่แบบ พอมี พอกิน พอใช้ ตลอดจนดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความสนใจจาก Mr. Maurice S. Nakitare และ Ms. Irene Naeku Mpaayei ตัวแทนจาก สถานเอกอัครราชทูตเคนย่า ประจำประเทศไทย ร่วมชมนิทรรศการและ ซักถามเกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้งานดังกล่าวจะมีไปจนถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2551
t20081203163404_5317.jpg
t20081203163403_5318.jpg
t20081203163402_5320.jpg
t20081203163401_5321.jpg
t20081203163359_5323.jpg
t20081203163358_5324.jpg
t20081203163357_5326.jpg
t20081203163356_5327.jpg
t20081203163354_5329.jpg
t20081203163353_5330.jpg
t20081203163351_5332.jpg
t20081203163349_5333.jpg
t20081203163348_5335.jpg
t20081203163347_5336.jpg
t20081203163345_5338.jpg
t20081203163344_5339.jpg
t20081203163341_5341.jpg
t20081203163340_5342.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888