หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมเปิดประชุมใหญ่ชาวไร่อ้อย
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 นายธีระชัย แสนแก้วรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 ของสมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับทราบภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวกับ พืชพลังงานอ้อย และภาวะราคาน้ำตาลในปัจจุบันสู่อนาคต การนี้นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ จากการประชุม ดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงความสำคัญของบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งขับเคลื่อนโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยไม่ว่าเกษตรกรจะประกอบอาชีพใดก็ตาม ควรจดบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อใช้ข้อมูลทางบัญชีช่วยในการตัดสินใจ และวางแผนประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งมั่นคงในอาชีพ อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร
t20081203132214_5286.jpg
t20081203132213_5287.jpg
t20081203132211_5289.jpg
t20081203132210_5290.jpg
t20081203132209_5292.jpg
t20081203132208_5293.jpg
t20081203132204_5295.jpg
t20081203132204_5296.jpg
t20081203132200_5298.jpg
t20081203132159_5299.jpg
t20081203132156_5301.jpg
t20081203132155_5302.jpg
t20081203132154_5304.jpg
t20081203132153_5305.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888