หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อำนาจเจริญ...สอนแนะบัญชีในงาน..."จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญนำบัญชีครัวเรือนและบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดนิทรรศการในงาน"จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัด อำนาจเจริญ” ณ โรงเรียนบ้านนาอุดม ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัด อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2551 จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจัดงาน "จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดอำนาจเจริญ” เพื่อให้บริการประชาชน ในเชิงรุก อำนวยความสะดวกและเข้าถึงประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาและ แก้ไขความเดือดร้อนได้อย่างตรงประเด็น โดยมีนายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน การนี้สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ โดยนางอาภรณ์ ยอดธรรม หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ นำบุคลากรในสังกัด ให้บริการ สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับประชาชนที่มารับบริการในงานดังกล่าวด้วยซึ่งได้รับความสนใจ จากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
t20081128142041_4755.gif
t20081128142040_4756.gif
t20081128142038_4758.gif
t20081128142037_4759.gif
t20081128142034_4761.gif
t20081128142030_4762.gif
t20081128142028_4764.gif
t20081128142027_4765.gif
t20081128142025_4767.gif
t20081128142025_4768.gif
t20081128142024_4770.gif
t20081128142023_4771.gif

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888