หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจ ฯ ให้ความรู้ ควบคู่ประสบการณ์...นำข้าราชการใหม่ดูงานสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน 2551 นางสาวนฤมล ทนกล้า ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้สอบบัญชี ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 1/2552 ได้นำข้าราชการใหม่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 22 คนเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และทีมงาน ให้การต้อนรับ และนำศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การเกษตรบางละมุง จำกัด อำเภอบางละมุง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการรวมตัวของ กลุ่มชาวบ้านในการแปรรูบอาหารในรูปแบบต่าง ๆ และมีการนำบัญชี เข้าไปใช้ในการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ได้ศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานจริง ในส่วนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการใหม่ ได้ศึกษางานจาก ประสบการณ์ตรงในด้านการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ระดับภาคและการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร และวิสาหกิจชุมชน สามารถปฏิบัติงานได้ ด้วยความมั่นใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป ซึ่งข้าราชการใหม่ให้ความสนใจศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดี
t20081128141142_4724.jpg
t20081128141142_4725.jpg
t20081128141139_4727.jpg
t20081128141137_4728.jpg
t20081128141134_4730.jpg
t20081128141133_4731.jpg
t20081128141129_4733.jpg
t20081128141129_4734.jpg
t20081128141127_4736.jpg
t20081128141126_4737.jpg
t20081128141123_4739.jpg
t20081128141123_4740.jpg
t20081128141116_4745.jpg
t20081128141114_4746.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888