หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบทดลองและงบการเงิน" ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดอบรมหลักสูตร"การจัดทำงบทดลอง และงบการเงินของสหกรณ์" สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่สหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ด้าน การจัดทำงบทดลองและงบการเงินเพื่อจะได้สามารถกำกับและให้คำแนะนำ แก่สหกรณ์ในโครงการฯ ได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9จำนวน 44 คน ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2551
t20081124110841_3970.jpg
t20081124110844_3971.jpg
t20081124110848_3973.jpg
t20081124110851_3974.jpg
t20081124110857_3976.jpg
t20081124110857_3977.jpg
t20081124110916_3979.jpg
t20081124110915_3980.jpg
t20081124110924_3982.jpg
t20081124110923_3983.jpg
t20081124110932_3985.jpg
t20081124110931_3986.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888