หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เกษตรฯ...ปล่อยคาราวานปุ๋ยยูเรียช่วยเหลือเกษตรกรนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานปุ๋ยยูเรียตามโครงการนำเข้าปุ๋ยยูเรียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถซื้อปุ๋ยในราคาถูกลงช่วยลดภาระต้นทุนผลิต โดยมี นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ธุรกิจเกษตรอยุธยา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 การนี้ นางสาวนพวรรณ กัตติกามาส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา และข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888