หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธิพากร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บริเวณมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 นิทรรศการดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตลอดจนชาวต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน และได้รับความรู้ มีความเข้าใจในโบราณราชประเพณีเกี่ยวกับ พิธีพระราชทานเพลิงศพของสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังได้รับทราบถึง พระประวัติ พระกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตร รวมทั้งมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ ภาพวาดเกี่ยวกับพระกรณียกิจโดยศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียง 84 ท่าน และการแสดง ของที่ระลึกเกี่ยวกับงานพระราชพิธี โดยมี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ทั้งนี้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดแบ่งพื้นที่เป็น 12 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ตามรอยพระบาทแก้วกัลยา ส่วนที่ 2 สมพระเกียรติยศ พระราชพิธีพระราชทาน เพลิงพระศพ ส่วนที่ 3 กัลยาณิวัฒนาแห่งราชสกุลมหิดล ส่วนที่ 4 สมเด็จเจ้าฟ้า ในใจประชา ส่วนที่ 5 พระอุปถัมภ์ค้ำจุนประชา ส่วนที่ 6 องค์อุทิศเพื่อปวงชน ส่วนที่ 7 พระโกศจันทน์ ส่วนที่ 8 ราชรถน้อย ส่วนที่ 9 ริ้วกระบวนพระอิสริยยศ ส่วนที่ 10 พระเมรุ ส่วนที่ 11 มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ และส่วนที่ 12 จำหน่ายของที่ระลึก
t20081121084035_3845.jpg
t20081121084037_3846.jpg
t20081121084351_3848.jpg
t20081121084352_3849.jpg
t20081121084417_3851.jpg
t20081121084416_3852.jpg
t20081121084433_3854.jpg
t20081121084433_3855.jpg
t20081121084453_3857.jpg
t20081121084453_3858.jpg
t20081121084510_3860.jpg
t20081121084511_3861.jpg
t20081121084642_3863.jpg
t20081121084642_3864.jpg
t20081121084713_3866.jpg
t20081121084714_3867.jpg
t20081121084732_3869.jpg
t20081121084745_3870.jpg
t20081121084816_3872.jpg
t20081121084845_3873.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888