หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากร"
นายสุกิจ จิตรายานนท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากร" สำหรับบุคลากรที่ได้รับการจัดจ้างตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนระบบ การควบคุมภายในที่ดีและการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเงิน สามารถกำกับแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโครงการได้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยบุคลากรที่ได้รับการจัดจ้างตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเงินและการบัญชีฯ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3,4 และ 5 จำนวน 24 คน ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2551
t20081120163228_3752.jpg
t20081120163227_3753.jpg
t20081120163225_3755.jpg
t20081120163224_3756.jpg
t20081120163222_3758.jpg
t20081120163221_3759.jpg
t20081120163219_3761.jpg
t20081120163218_3762.jpg
t20081120163216_3764.jpg
t20081120163215_3765.jpg
t20081120163213_3767.jpg
t20081120163212_3768.jpg
t20081120163210_3770.jpg
t20081120163209_3771.jpg
t20081120163207_3773.jpg
t20081120163206_3774.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888