หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

นราธิวาส ร่วมงาน "คลินิกแก้ไขปัญหาความยากจน"
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส นำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมงาน "คลินิกแก้ไขปัญหาความยากจน จุดนำร่องระดับจังหวัด” ณ โรงเรียนบ้านร่วมใจ ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส จัดงาน "คลินิกแก้ไขปัญหาความยากจนจุดนำร่องระดับจังหวัด” เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายวรเชษฐ์ พรหมโอภาส นายอำเภอสุคิริน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นราธิวาส ร่วมจัดคลินิกให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนที่มารับบริการในงานดังกล่าวด้วย
t20081119095517_3597.gif
t20081119095517_3598.gif
t20081119095543_3600.gif
t20081119095542_3601.gif
t20081119095557_3603.gif
t20081119095610_3604.gif
t20081119095625_3606.gif
t20081119095625_3607.gif
t20081119095639_3609.gif
t20081119095640_3610.gif
t20081119095712_3612.gif
t20081119095924_3613.gif

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888