หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เพชรบูรณ์ บูรณาการ...ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมนำเสนอโครงการสร้างชุมชนคนทำบัญชี โดยครูบัญชีเกษตรกรอาสา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและกระตุ้นการจัดทำบัญชี ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 การประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมงจังหวัด เพชรบูรณ์ หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เพชรบูรณ์ โดยมี นายเสริมศักดิ์ หงส์นาคเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและนำเสนอแผนงานร่วมกัน อันเป็น การบูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ เกษตรกรและประชาชนที่มารับบริการ
t20081118163233_3504.jpg
t20081118163232_3505.jpg
t20081118163228_3507.jpg
t20081118163227_3508.jpg
t20081118163225_3510.jpg
t20081118163224_3511.jpg
t20081118163221_3513.jpg
t20081118163220_3514.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888