หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ นำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนให้บริการแก่ประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และรู้จักการใช้จ่ายเงินตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์บริการ ประชาชนเคลื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน แก่ประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ประชาชนใช้บัญชี เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งรู้จัก ใช้จ่ายเงินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ให้การสอนแนะการจัดทำบัญชีดังกล่าว
t20081117114422_3317.jpg
t20081117114425_3318.jpg
t20081117114558_3320.jpg
t20081117114601_3321.jpg
t20081117114613_3323.jpg
t20081117114616_3324.jpg
t20081117114620_3326.jpg
t20081117114623_3327.jpg
t20081117114627_3329.jpg
t20081117114630_3330.jpg
t20081117114634_3332.jpg
t20081117114637_3333.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888