หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ชัยภูมิ แนะชาวบ้าน...ทำบัญชี
นายบำรุง ลีลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ เข้าร่วมงาน “โฮมพาแลง” เสนอแนวทางการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพแก่ชาวบ้านที่ร่วมงาน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 งาน “โฮมพาแลง” เป็นงานที่จังหวัดชัยภูมิจัดขึ้นเพื่อพบประชาชนและ รับฟังปัญหาต่าง ๆ จากชาวบ้านโดยตรง และบูรณาการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยมี นายถาวร พรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ได้ร่วมรับฟังปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในงานดังกล่าวด้วย
t20081114162124_3286.jpg
t20081114162124_3287.jpg
t20081114162121_3289.jpg
t20081114162120_3290.jpg
t20081114162117_3292.jpg
t20081114162116_3293.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888