หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อุดรธานี จัดอบรมหลักสูตร ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 2
นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี” สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี จำนวน 21 คน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ภาคเกษตร) ในด้านโปรแกรมระบบสินค้า โปรแกรมระบบสมาชิก หุ้น และเงินให้กู้ และคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมซึ่งพัฒนา โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อันสนองตอบต่อการจัดทำบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรเป็นปัจจุบันและปิดบัญชีได้รวดเร็ว การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2551
t20081114150613_3255.jpg
t20081114150618_3256.jpg
t20081114150627_3258.jpg
t20081114150631_3259.jpg
t20081114150641_3261.jpg
t20081114150647_3262.jpg
t20081114150658_3264.jpg
t20081114150657_3265.jpg
t20081114150708_3267.jpg
t20081114150707_3268.jpg
t20081114150717_3270.jpg
t20081114150718_3271.jpg
t20081114150726_3273.jpg
t20081114150727_3274.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888