หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ระนอง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีนางสาวเจริญพร สายทอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานเสริมสร้าง อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปีงบประมาณ 2552" เพื่อให้อาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชีรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี แก่เกษตรกรไทย ปีงบประมาณ 2552 และสร้างความเข้าใจในเรื่องบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในโครงการ เสริมสร้างฯ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จำนวน 54 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888