หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ขอนแก่น อบรม โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท เวอร์ชั่น 2นายสันติ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท เวอร์ชั่น 2 โปรแกรมระบบสินค้า โปรแกรมระบบสมาชิกและระบบเงินให้กู้ สำหรับพนักงานสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ยังเดินงานไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อเสริมทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ภาคเกษตร) ตอบสนองต่อการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถปิดบัญชีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888