หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

CFSAWS : ss ...รางวัล "คุณภาพการให้บริการประชาชน" ประจำปี 2551นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้การต้อนรับนายปรีชา จรุงกิจอนันต์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน (อ.ก.พ.ร.ฯ) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนงานเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss หรือระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระยะที่ 1 (Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard) ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาขึ้นและได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนในเบื้องต้นแล้ว การนี้ นายอำนวย งานแข็ง ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัดจังหวัดนครราชสีมา และนางเกศรินทร์ นันทพิสิฐ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ในฐานะผู้รับบริการเครื่องมือ CFSAWS:ss ได้ร่วมประชุมตอบข้อซักถามร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888