หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จับมือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงนามความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจชุมชนด้วยบัญชีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 นางมาลัย เนียมสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะข้าราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนากับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องระบบบัญชีและการสร้างวินัยทางการเงินในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชนและสมาชิก โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เป็นประธาน และนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมพิธีลงนาม จุดมุ่งหมายเพื่อการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชนและสมาชิก ให้รู้จักนำข้อมูลทางการเงินการบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการครอบครัวและสถาบันให้มั่นคง ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ ได้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าไปสอนบัญชีให้แก่เกษตรกรเน้นบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้รู้จักเปรียบเทียบต้นทุน ควบคุมรายจ่าย และสร้างรายได้สู่ชุมชนแห่งความพอเพียงสังคมเป็นสุขร่วมกัน

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888