หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ สร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จนายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) โดยมี นายวุฒิไกร อินทุวัต ผู้อำนวยการ ส่วนประเมินผลด้านเศรษฐกิจ 1 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ให้กับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888