หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ขอนแก่น จัดอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีทีม IT Moblie สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกับสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีและ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เพื่อเสริมทักษะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ภาคเกษตร) โปรแกรมระบบสินค้าโปรแกรมระบบสมาชิก หุ้น และเงินให้กู้ ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888