หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สัมมนาการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี ปี 2552นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีปี 2552 รวมทั้งนโยบายแผนงาน งบประมาณ การรายงานติดตามสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการในส่วนกลางและภูมิภาครวมจำนวน 209 คน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888