หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เพชรบูรณ์ จัดงานวันขจัดความยากจนสากลนายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและวันขจัดความยากจนสากล เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และบริการเคลื่อนที่ให้ กับประชนชนทั่วไป โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ได้ร่วมกิจกรรมแสดง นิทรรศการ และให้ความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรและ บุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888