หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หนองคาย จัดอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เพื่อ เสริมทักษะ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภาคเกษตร) โปรแกรมระบบสินค้า โปรแกรมระบบสมาชิก หุ้น และเงินให้กู้ สำหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย โดยมีนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อันสนองตอบต่อ การจัดทำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นปัจจุบันและปิดบัญชีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888