หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เชียงใหม่จัดกิจกรรมขจัดความยากจนสากลจังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (ศจพ.จ.ชม.) จัดกิจกรรมคลินิกแก้จนเนื่องในวันขจัดความยากจนสากล ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาหืก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเปิดคลินิกบัญชีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้สามารถนำความรู้ด้านบัญชีไปสร้างวินัยทางการเงินรวมถึงการวางแผนชีวิตในอนาคต มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888