หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รวมพลังแก้จนคนเมืองเลยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันขจัดความยากจนสากล รวมพลังแก้จนคนเมืองเลย จัดนิทรรศการสอนการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และสามารถใช้ข้อมูลจากการจดบันทึกเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินและความเป็นอยู่ในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายมานิตย์ มกรพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สนามเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888