หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

คลินิกแก้จนจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเริญ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนในงาน คลินิกแก้จนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ความรู้ ในการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ครัวเรือน สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ โดยมีนายธานี ปลูกเจริญ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอำนาจเจริญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888